#kendiniispatla
#kendiniispatla
Birlikte bilgi oluşturalım
Birlikte bilgi oluşturalım

 

PARA KAZAN

İçerik yazarak para kazan

Hemen Başla

 

Coğrafya Dersi
10.SINIF COĞRAFYA ÖZET
Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Lisesi 10.sınıf Coğrafya Dersi 1.dönem 1.yazılı sınavı hazırlık özet tahta görseli

Okumaya devam et
4 TEMEL UNSUR
Bazen doğanın insana, insanın da doğaya etkisi aynı durumda gerçekleşmektedir. Yani karşılıklı bir etkileşimden söz edilebilir. Örneğin; eğim yönünde

Okumaya devam et
COĞRAFYA NEDİR
Coğrafya; doğa ile insan arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. İnsan her anında çevresindeki doğal ortamdan etkilenmekte hayatını doğal çevrenin şartlarına

Okumaya devam et
COĞRAFYA'NIN ALT BİLİM DALLARI
Bir fabrika kurmak üzeresiniz ve bu konuda bazı araştırmalar yapmanız gerekiyor. Bütün yükü kendiniz almak yerine arkadaşlarınızla görev paylaşımı

Okumaya devam et
DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLAR
Doğal unsurlar: oluşumunda insanın herhangi bir etkisinin bulunmadığı, varlık ve olayların tümüdür. Örnek; hava durumu, sıcaklık, yağmur, sel, deprem, ağaç,

Okumaya devam et
HARİTA BİLGİSİ
Yeryüzünün bir kısmının ya da tamamının kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasıyla oluşan çizimlere harita denir.

Okumaya devam et
HARİTA ÇEŞİTLERİ
Ölçek, küçültme oranını ifade etmektedir. Yani haritanın ölçeğinin küçülmesi haritanın küçültülmesi ve ölçek paydasındaki rakamların büyümesi anlamına gelmektedir.

Okumaya devam et
HARİTA ÇİZİM YÖNTEMLERİ
Yüzey şekillerini gösteren haritalara jeomorfoloji haritaları denir. Bunlardan en belirgini ve en çok kullanılanı topoğrafya haritaları ve fiziki haritalardır. 

Okumaya devam et
HARİTA PROBLEMLERİ
Harita problemlerini çözerken bilmemiz gereken en önemli kural uzunluk ve alan ölçü birimleridir. Çeşitli ölçü birimlerinin birbirlerine karşılıklarını çok iyi bilmemiz

Okumaya devam et
İZOHİPSLER
Aynı yüksekliğe sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilen çizgilerdir. Bu yöntemle yeryüzü şekilleri ve yükselti değerleri detaylı bir şekilde gösterilebilir.

Okumaya devam et
PÜSKÜRÜK KAYAÇLAR
Mağmanın yerkabuğu içinde yada yeryüzüne çıkarak soğuyup katılaşması sonucu oluşan kayaçlardır. Mağma yeryüzüne çıkamadan yerkabuğu içinde yavaş yavaş

Okumaya devam et
PARALELLER
Dünya üzerinde ki herhangi bir konumu belirlemeye yarayan, coğrafi koordinat sisteminin hayali çizgilerinden biri paralellerdir.

Okumaya devam et
NEMLİLİK VE YAĞIŞ
Su buharına nem denir. Miktarı bazen azalan bazen çoğalan ve yağışları oluşturan nem atmosferin en alt katmanı olan troposferde en çok bulunur.

Okumaya devam et
MEVSİMLER
Eksen eğikliğine bağlı olarak mevsimler oluşur. Mevsimler orta kuşakta eksen eğikliği sonucu ortaya çıkar.

Okumaya devam et
MERİDYENLER
Dünya üzerinde konum belirlemeye yarayan, coğrafi koordinatlar olarak adlandırdığımız sistemin kutuplarda birleşen hayali çizgilere meridyen denir. 

Okumaya devam et
LEVHALARIN OLUŞUMU
Çekirdek, manto ve yerkabuğu katmanlarına ayrılan dünyanın en dış katmanı olan yerkabuğu bir bütün parça olarak yerin etrafını sarmıyor. Yer kabuğu yerin

Okumaya devam et
LEVHA HAREKETLERİ
Yerkabuğunu oluşturan levhalar üzerlerinde yüzdükleri mağmanın etkisiyle hareket etmektedir. Bu hareket insanların hissedemeyeceği kadar yavaş olduğu için

Okumaya devam et
KAYAÇLAR
Kayaçlar, yerkabuğunu oluşturan ve içerisinde çeşitli minareller bulunan taş ve kayalardır. Aslında baktığımızda bütün canlılar için çok önemli yeri olan ve

Okumaya devam et
İKLİM KUŞAKLARI
Dönenceler arasındaki Ekvatoral kuşak, dönenceler ile kutup daireleri arası orta kuşak, Kutup daireleri ile kutup noktaları arası kutup kuşağıdır. Bunlar matematik

Okumaya devam et
İKLİMİN ELEMANLARI
Sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve yağış olmak üzere iklimi belirleyen 5 etken vardır. Bunlardan sıcaklık en önemlisi olup diğer iklim elemanlarınada önemli etkiler

Okumaya devam et
İKLİM BİLGİSİ
İklim ve hava durumu birbirinden farklı kavramlardır. Hava durumu günlük değişebilen kavramdır. İklim ise herhangi bir bölgede uzun süre devam eden hava

Okumaya devam et
GÖLLER
Göllerin su seviyeleri yıl içerisinde gölün gelir ve gider unsurlarına bağlı olarak değişiklikler gösterir.Göllerdeki seviye değişikliklerinin yıl içindeki ortalama durumuna

Okumaya devam et
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE
Sosyal ve ekonomik gelişme sürecinde toplumların geçmişten günümüze kadar önemli gelişim aşamalarından geçtiğini görebiliriz. İnsanlığın

Okumaya devam et
EKSEN EĞİKLİĞİ
1-Güneş ışınlarının düşme açısı yıl boyunca değişir.
2-Sıcaklık yıl içinde değişir.
3-Cisimlerin gölge boyları yıl boyunca değişir.

Okumaya devam et
YILLIK HAREKET
1-Dünya güneş çevresindeki hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar. Buna 1 yıl denir.
2-Dünyanın güneş çevresindeki hareketinin hızı

Okumaya devam et
DÜNYANIN ŞEKLİ
1-Ekvatorun uzunluğu tam bir meridyen dairesinin uzunluğundan fazladır.
2-Paralellerin boyları ekvatordan kutuplara doğru küçülür.

Okumaya devam et
GÜNLÜK HAREKET
1-Dünya batıdan doğuya doğru tam bir turunu 24 saatte yapar.
2-Dünyanın dönüş hızı ekvatorda 1670 km’dir.

Okumaya devam et
DENİZLER VE OKYANUSLAR
Denizler ve okyanuslar tuzlu su kaynaklarıdır. Yeryüzündeki suların yüzde 97'sini oluştururlar.Bu sular kullanabildiğimiz sulardan değildir sadece üzerinde

Okumaya devam et
BİTKİ TOPLULUKLARI
Bitkiler yeryüzünde topluluklar halinde bulunurlar.Aynı soydan olan bitkilerin bir araya getirdiği en küçük bitki topluluğuna birlik denir.Birlikler o sahada

Okumaya devam et
BAŞKALAŞIM KAYAÇLARI
Başkalaşım kayaçlar; Püskürük ve tortul kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç altında değişikliğe ugramasıyla (metamorfizmaya uğraması) meydana gelen

Okumaya devam et
BASINÇ
Yerçekimine bağlı olarak her maddenin belli bir ağırlığı vardır. Maddelerin ağırlıkları oranında bulundukları yere uyguladıkları kuvvete basınç denir. Yani birim alana

Okumaya devam et
ATMOSFER
Diğer gezegenlerden farklı olarak dünyanın etrafını çeşitli gazlardan oluşan hava kütlesi sarmıştır. Bu hava kütlesine atmosfer, içinde meydana gelen olaylara ise

Okumaya devam et
YOĞUNLAŞMA
Yoğunlaşma; su buharının yükselmesi ve bağıl nem oranının artması sonucu ortaya çıkar. Yoğunlaşma miktarına ve oluşumuna göre sis veya bulutları meydana

Okumaya devam et
YERİN OLUŞUMU
Bundan 5 milyar yıl önce meydana gelen büyük bir patlama sonucu uzayda toz ve gaz bulutu oluşmuş, bunlar yoğunlaşıp eriyik kayalardan meydana gelen büyük

Okumaya devam et
YERALTI SULARI VE KAYNAKLAR
Yağışlardan veya değişik nedenlerle hasıl olan suların yeraltına sızmasıyla yer altı suları oluşur.Bu su tabakası geçirimsiz kayaçların teşkil ettiği bir zonla sınırlanır.

Okumaya devam et
UYGARLIKLARIN ÇIKIŞI
Yeryüzünde geçmişten günümüze birçok medeniyet kurulmuştur. Toplumlar beşeri ve coğrafi şartlara göre yeryüzünün farklı bölgelerinde farklı medeniyetler

Okumaya devam et
TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU
1-Asya,Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerdedir.
2-Asya ve Avrupa kıtasında toprakları vardır.

Okumaya devam et
BÖLGE SINIFLANDIRMASI
Bölge ortak özelliklere sahip alanlara verilen isimdir. Bölge sınıflandırılmasında aklımıza sadece Türkiye'nin coğrafi bölgeleri gelmemelidir. Bölge deyince akla iklim

Okumaya devam et
TORTUL KAYAÇLAR
Dış kuvvetler tarafından aşındırılan malzemelerin çukur yerlerde biriktirilip tortullaşması sonucu oluşan kayaçlardır. Oluşumları genellikle düzenli ve sıralı

Okumaya devam et
BASINÇ KUŞAKLARI
Sıcaklığa bağlı olarak oluşan termik alçak basınç (TAB) alanları ve termik yüksek basınç (TYB) alanları ile, dünyanın günlük hareketinin ortaya çıkardığı savrulma

Okumaya devam et
SICAKLIK
Dünyanın sıcaklık kaynağı güneştir. Sıcaklık insanlar ve diğer tüm canlılar için çok önemli olduğu gibi cansız varlıklar için ve çeşitli olaylar için önemlidir.

Okumaya devam et
RÜZGAR ÇEŞİTLERİ
Sıcaklığa bağlı olarak ekvatorda termik alçak basınç alanı ile kutuplarda termik yüksek basınç alanı oluşmuştu. Bir de dünyanın günlük hareketi sonucunda 30 ve 60

Okumaya devam et

 

HEMEN KAZAN

Hemen içerik yazmaya başla ve kazan

Hemen Başla

 

Bilim
Nasıl yapılır
Siyaset
Toplumsal olay
Sağlık
İş hayatı
Teknoloji
Ürün açıklama
Psikoloji
Copyright © 2015 www.kendiniispatla.com. Tüm hakları saklıdır. info@kendiniispatla.com