#kendiniispatla
#kendiniispatla
Birlikte bilgi oluşturalım
Birlikte bilgi oluşturalım

İçerik yazarak para kazan

Hemen Başla

İçerik yazarak para kazan

Hemen Başla

Ekosistem Bozulmasına 10 Örnek

ekosistem bozulmasına örnekler

Bu yazıda ekosistem nedir, ekosistem bozulmasına örnekler vererek açıklayacağız. Verdiğimiz örnekler dünyada yaşanmış ekosistem bozulmaları olacaktır. Bunlardan bazılarını duydunuz bazılarını ise belkide ilk defa duyacaksınız.

Ekosistem Nedir

Ekosistem canlı ve cansız varlıkların birbirleri ile uyum içinde oldukları ortamın tümüdür. Ekosistemin içinde canlı ve cansız varlıklar aynı ortamda olsalar da varlık döngüleri çok farklıdır. Cansız varlıklarda ayrışma ve taşınma ile yeniden form kazanma şeklinde tanımlayabileceğimiz madde döngüsü en başta gelen özelliktir. Canlılarda ise besin zinciri ve besin pramidi ile madde döngüsü en başta gelen özelliklerdir.

Tüm bu olaylara ekosistem tüm bu olayların döngüsüne ise ekolojik döngü denir. Ekosistemin durumu ise en çok canlıları etkiler çünkü yaşamın sona ermesi yada devam etmesi buna bağlıdır.

Ekosistem en küçük en dar çevreden en geniş çevreye kadar iç içe bağlantılıdır. Bir ağacın kökleri altındaki çevrenin de kendine has ekosistemi vardır, tüm gezegenlerin birbiriyle uyumlu olmalarıda bir ekosistemdir.

Ekosistem her alanda olduğu için büyük ve küçük ekosistem bozulmaları olabiliyor. Özellikle küçük çaplı ekosistem ve ekosistem bozulmaları sayısızdır. O kadar çoktur ki evinizdeki bir saksı düşüp kırılsa bile saksının içindeki ekosistem bozulmuş olur.

Şimdi dünyada yaşanmış ekosistem temelli büyük sorunlara ve bu sorunların birbirine bağlı sebep ve sonuçlar sıralamasına detaylı bakalım.

İklim Değişikliği Nedir?
İşte bu ortalama değerlerin değişmesi iklim değişikliği oluyor. İklim değişikliğinin etkileri canlı cansız tüm varlıkları

Okumaya devam et
Ekosistem Nedir? Ekosistem unsurları
Ekosistem çevrenin tüm unsurlarıyla düzen oluşturması ve bu düzeni devam ettirmesidir. Ekosistem küçük bir taşın altı kadar küçük bir ortamdan başlar evrene kadar devam eder.

Okumaya devam et

Ekosistem Bozulmasına Örnekler

1-Dinozorların Neslinin Tükenmesi

Yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük canlıları dinozorların neslinin tükenmiş olması bir zamanların ekosisteminin değiştiğini gösterir. Günümüzde dinozor neslinin olmaması dinorların zamanında yaşam ortamının ortadan kalkmasına işarettir.

2-Buz Devri ve Göç

Buz devri animasyon filminden de esinlenebileceğiniz buzul çağı kendine has bir ekosisteme sahipti. Günümüzde bu ekosistem ortadan kalkmıştır yada kutuplara doğru çekilerek alan ve ekosistem daralması yaşamıştır.

Dönemin canlı türleri ve çevre şartları ortadan kalkmıştır. Ekosistem birbiriyle bağlantılı sistemdir ve buzullaşma yada buzulların erimesiyle canlıların göç etmesi yada bazı türlerin yok olması birbirini takip eden olaylardır.

3-Çekirge İstilaları

Zaman zaman haberlerden duyarız çekirge istilalarını. Özellikle kurak yada yarı kurak bölgelerde bu tür olaylara daha fazla rastlanır. Bu durumun 2 açıklaması vardır. Bunlardan birisi çekirge sürülerinin mevsimlik göçleri, bir diğeri ise ekosistemdeki bazı değişimlerdir.

Çekirge istilalarının farklı bölgede olağandan farklı şekilde görülmesi ekosistemdeki bir aksaklıktan kaynaklanır. Haberlere göre bir defasında Mekke şehrindeki Kabe'yi çekirgeler basmıştı. Bu durum Kabe'de normal sayılan bir durum olmadığı için ekosistem sorununa örnek gösterilebilir.

4-Küresel Isınma

Ekosistem bozulmasına en büyük örnek küresel ısınmadır. Küresel ısınma dünya ekosistemini etkileyen ve buna bağlı olarak daha birçok alt ekosistemi etkileyen bir olaydır.

Günümüzün en ciddi sorunu olan küresel ısınma iklim değişikliğinin sebebidir. Dünya iklimlerinin değişmesi canlıların göç etmesine yada ölmesine sebep olur.

5-Buzulların Erimesi

Küresel ısınmanın bir sonucu olan buzulların erimesi günümüzün en bilindik ve en kolay anlaşılır ekosistem bozulmasıdır. Hemen hemen herkes bir şekilde küçük buz parçası üstünde kalakalmış kutup ayısı fotoğrafı görmüştür. Fotoğrafta kutup ayısının yaşam alanının bozulduğu net şekilde anlaşılır. Bu bize o coğrafyanın ekosisteminin bozulduğunu gösterir.

Buzulların coğrafyasında ekosistemin bozulması sadece kutup ayılarını değil bölgedeki herşeyin normal düzeninden şaştığını gösterir. Buzulların erimesiyle buzul üstünde yaşayan hayvanlar ayak basacak yer bulamaz, kim bilir belki suya düşüp köpekbalığına yem olacaklar. Belkide köpekbalığının yeni avı bunlar olunca eski av aşırı derecede çoğalacak ve bunlar daha küçük balıkları yiyecek. Yani ekosistemin bütün zincirleri değişecek.

6-Balinaların Göç Etmesi yada Yok Olması

Balinalar zaman zaman ekranlarda gündeme gelir. Bazen toplu balina ölümleri bazen balinaların farklı coğrafyaların sularında görülmesi şeklinde haberler duyarız. Balinalardaki bu farklı durum ekosistemdeki arızaya işaret eder. Bu arıza belki iklim değişikliği belki okyanuslardaki kirlilik yada belki açlıktır. Sonuçta ekosistem dengesindeki bir bozulmaya işarettir.

7-Ormanların Yok Edilmesi ve Yok Olması

Ekosistemi bozan en büyük etkenlerden biri ormanların tahrip edilmesidir. Ormanların tahrip edilmesi ekosistem bozulmasının sebebi olsada ekosistem bozulmasına örnekte olmaktadır. Bu insan eliyle yapılan tahribattır. Ayrıca ormanların doğal yollarla yok olması da vardır ve bu ekosistemde bazı sorunlar olduğuna işarettir. Ormanların doğal yollarla yok olması küresel ısınma sebeplidir.

Orman Yağmuru Çeker mi?
Orman yağmuru çeker mi acaba. Halk dilinde ormanlık alanların yağmuru çektiğini çok duyduk. Acaba gerçekten

Okumaya devam et
Gökkuşağı Nasıl Oluşur
Işığın su zerresinde kırılması ve renklerini ortaya çıkarmasıyla gökkuşağı oluşur. Bildiğimiz gökkuşağı ışığın

Okumaya devam et

8-Canlı Türlerinin Neslinin Tükenmesi

Bir günde binlerce canlı türünün nesli tükeniyor. Canlı türlerinin neslinin tükenmesi bazen ekosistemin bir parçasıdır ve normal bir seyirdir. Yani bu durum doğanın olağan işleyişidir. Ancak bazı türlerin yok oluşu ekosistemin bozulmasıyla ilgilidir. Şöyle ki arılar yok edilirse ekosistem bozulur çünkü arılar bitkilerin polenlerini taşıyarak bitkilerin çoğalmasını sağlar. Arılar olmasa bitkilerin yok olmasıyla devam eden bir zincirleme ekosistem bozulması başlar.

Ancak bazı türlerin yok olması doğanın olağan seyri olup ekosisteme zarar vermez. Tam tersine ekosistemin bir parçasıdır bu durum.

Canlı türlerinin yok olmasıyla ilgili ekosistem bozulmasının baş aktörü insanlardır. Ayrıca unutmamak gerekirki dünyada daha keşfedilmemiş milyonlarca tür vardır.

9-Hastalıklar ve Salgınlar

Ortaya çıkan hastalıkların bazıları ekosistemin zarar görmesiyle ilgilidir. Yine bazı salgınlarda bununla ilgilidir.

10-Çevre Kirliliği

Çevre kirliliği ekosistemi bozan bir etkendir. Ayrıca çevre kirliliği ekosistemin bozulduğunada işarettir. Marmara denizinde 1 yıl boyunca görülen ve deniz salyası adıyla bilinen müsilaj sorunu marmara denizinin ekosistem sorunu yaşadığına işaret olmuştur. Bu sorunun asıl sebebi deniz kirliliği olsa da müsilaj bize denizde sorun olduğunu göstermiştir.

Ayrıca denizin kendi ekosistemi birtakım kirliliğin üstesinden gelebilirken normal dışı seyreden bir durum ekosistemde sorun olduğuna işaret eder.

Misülaj deniz bitki ve mikroorfanizmalarının ürettiği bir salgıdır. Bu salgının olağandan fazla görülmesi deniz ekosisteminde bazı aksaklıklar olduğunu gösterir.

Çevre kirliliğinin ekosistem örnekleri oldukça fazladır. Çevre kirliliği çok geniş kapsamda ele alınabilir. Kara, deniz ve havada gözlemlenebilir olağan dışı pek çok sorunun temelinde çevre kirliliği bağlantısı olabilir.

ÇOK OKUNANLAR
Orman Yağmuru Çeker mi?
Orman yağmuru çeker mi acaba. Halk dilinde ormanlık alanların yağmuru çektiğini çok duyduk. Acaba gerçekten

Okumaya devam et
İklim Değişikliği Nedir?
İşte bu ortalama değerlerin değişmesi iklim değişikliği oluyor. İklim değişikliğinin etkileri canlı cansız tüm varlıkları

Okumaya devam et

 

ÖNERİLEN MAKALE

Editörlerimiz tarafından önerilen makaleleri aşağıda listeledik. Önerilen makaleler güncel konulardan, en çok okunan makalelerden ya da haberlerden seçilmektedir.

Bulutlar Nasıl Oluşuyor
Yeryüzünden buharlaşan suyun atmosferde yoğunlaşıp asılı durmasıyla bulutlar oluşur. Bu tanımı daha basit bir

Okumaya devam et
Ekosistem Bozulması 10 örnek
Bu yazıda ekosistem nedir, ekosistem bozulmasına örnekler vererek açıklayacağız. Verdiğimiz örnekler dünyada yaşanmış ekosistem bozulmaları olacaktır. Bunlardan bazılarını

Okumaya devam et
İklim Değişikliği Nedir?
İşte bu ortalama değerlerin değişmesi iklim değişikliği oluyor. İklim değişikliğinin etkileri canlı cansız tüm varlıkları

Okumaya devam et

 

 

 

Bu yazımızı beğendiysen paylaşarak daha çok kişinin okumasını sağlayabilirsin. Ayrıca sende bize makale yazarak para kazanabilirsin.

İçerik yazarak para kazan

Hemen Başla

İçerik yazarak para kazan

Hemen Başla

#kendiniispatla

HEMEN KAZAN

Hemen içerik yazmaya başla ve kazan

Hemen Başla